top of page
VR logo horisontal positiv.png

Vest Rådgivning AS har siden stiftelsen bistått privatpersoner med gjeldsrådgivning og økonomisk veiledning.

De jobber blant annet med å stoppe tvangssalg og konkurser, forhandler med private og offentlige innkrevere og rydder opp i økonomiske tvistesaker, både på egenhånd og i samarbeid med advokater og finansieringsinstitusjoner*.

De har valgt å spesialisere seg på vanskelige økonomiske problemstillinger og tilbyr først og fremst økonomisk opprydning og forhandling med kreditorer, men tilbyr også hjelp relatert til samling av eksisterende gjeldsforpliktelser med formål å skape en mer oversiktlig økonomisk hverdag med reduserte månedskostnader.

Deres mål er at kundene skal få hjelp til å kunne stå på egne ben økonomisk i fremtiden.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 40 40 44 64
www.vestradgivning.no

E-post: post@vestradgivning.no
 

bottom of page