top of page

Økonomi- og gjeldsrådgivning

Hvis du trenger hjelp til å få oversikt og kontroll over økonomien din, eller hvis du er bekymret for økonomien din, så kan det være fornuftig å få en gjennomgang av dine løsningsmuligheter fra en profesjonell 3 part.

Ikke utsett et økonomisk problem når det oppstår, men ta kontakt for en gjennomgang av din sak, for å få en vurdering av dine muligheter.

Sammen ser vi etter mulighetene for din økonomiske situasjon.

Ta kontakt dersom du opplever:

  • du har god økonomi, men trenger noen tips for å skaffe deg bedre oversikt

  • du er i en mer utfordrende situasjon og ser at pengene ikke strekker til

  • du trenger hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik

  • du er i økonomisk krise


bottom of page