Beregne mulighet for gjeldsordning

Et krav i loven om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner er at man er varig ute av stand for å betjene sine gjeldsforpliktelser. I dokumentet nederst på denne siden har man mulighet til å beregne hvordan man selv kommer ut økonomisk i forhold til beregningsgrunnlaget i en gjeldsordning.

Dersom du trenger hjelp, så må du gjerne ta kontakt, så vår vi tatt en uforpliktende samtale vedrørende din situasjon, samt gitt deg noen råd med på veien videre.